A házirend a Mecsek Fitness és Wellness minden vendégére nézve kötelező érvényű. A szolgáltatások igénybevétele a házirend automatikus elfogadását jelenti. A fitness termekbe és a kondi terembe belépő minden látogató tudomásul veszi a házirendet és azt, hogy a személyi edzőnek, a vezetőnek és a recepciósnak jogában áll felhívni az idelátogatók figyelmét az előírások betartására és a biztonságos üzemeltetés szabályaira. Azok a vendégek, akik a házirendet megsértik kötelesek elhagyni az edzőtermeket. A vendégeknek tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól, amely a biztonság, a nyugalom vagy a rend megzavarására irányul. Kérjük tartsa tiszteletben a többi látogató nyugalmát!

A Mecsek Fitness és Wellness minden vendégének rendelkeznie kell érvényes bérlettel vagy érvényes napijeggyel.

 

A Mecsek Fitness és Wellness teljes területén tilos a dohányzás!

A Mecsek Fitness és Wellness területére tilos a belépés:

  • alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személyek részére
  • olyan személy részére, aki állapotával vagy viselkedésével mások testi épségét vagy egészségét kockázatnak teszi ki.

 

Ilyen esetekben a személyi edzőnek, a vezetőnek és a recepciósnak jogában áll felhívni a jogosulatlanul belépő figyelmét az edzőtermek elhagyására. A kondi terembe, az edzőtermekbe, a biciklis terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés nem ajánlott. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Mecsek Fitness és Wellness területén dolgozó teremedző személyi edző, vezető és a recepciós felhívhatja az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet, váltócipő és törölköző használatára!

A Mecsek Fitness és Wellness edzőtermeit, kondi termét és biciklis termét, ill. annak berendezéseit és eszközeit mindenki csak saját felelősségére használhatja. A termekben folyó csoportos órákon minden vendég csak saját felelősségére, alkatának és erőnlétének megfelelően vehet részt. Az órák nehézségi fokáról és az edzőgépek és egyéb eszközök használatáról a recepciónál készséggel adunk felvilágosítást. Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően használhatók. Az edzőgépeket és eszközöket mindenki saját felelősségére használhatja. Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően használhatóak.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének megfelelően, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. Az egyes eszközök és edzőgépek használata során törölköző használata kötelező! Saját törölköző nemléte esetén az a recepción bérelhető! A kondi termet 16 éven aluli gyermek nem veheti igénybe, a kondi terem területén gyermek a balesetveszély fennállásának lehetősége végett nem tartózkodhat!

A Mecsek Fitness és Wellness-ben lévő eszközök használata (kondi terem, biciklis terem, aerobic és yoga terem eszközei), ill. a csoportos aerobic és a mindenkori órarend szerinti edzések megkezdése előtt, valamint egyéb szolgáltatások igénybe vétele előtt kizárólagosan az ügyfél kötelezettsége az, hogy egészségi állapotával kapcsolatosan orvosi kivizsgálásnak vesse alá magát. A vendég ezzel összefüggésben köteles tudomásul venni azt, hogy az edzőgépek, a biciklik, az egyéb eszközök használata, valamint aerobic és egyéb órákon való részvétel a szívet és a vérkeringést megterheli, az izmokat, izületeket igénybe veszi. A Mecsek Fitness és Wellness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a vezetőség által engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, személyi edzést tartani.

A Mecsek Fitness és Wellness berendezéseinek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a vezetőség nem vállal felelősséget.

Az elsősegély nyújtó hely a recepciónál található.

A Mecsek Fitness és Wellness a behozott értéktárgyak megrongálódásáért vagy eltűnéséért nem vállal felelősséget. Kérjük, értékeire vigyázzon! A Mecsek Fitness és Wellness területén felejtett vagy elhagyott tárgyakért a vezetőségnek nem áll módjában felelősséget vállalni.

A Mecsek Fitness és Wellness területére tiltott készítmények behozatala, vagy azok használata szigorúan tilos. Ilyen esetekben kivétel nélkül jogi eljárást kezdeményezünk.

A vezetőség korlátozhatja a termek vagy gépek egyes részeinek használatát. Az egyes berendezések és szolgáltatások használatának ideiglenes korlátozása nem jogosít fel a kifizetett díjak visszafizetésére. A személyes holmik elhelyezésére öltözőszekrényt bocsátunk rendelkezésre, amelyet mindenki csakis az edzés ideje alatt használhat. Használat után az öltözőszekrényeket tisztán kell hátrahagyni.

A recepciós pult mögött kizárólag a dolgozók tartózkodhatnak.

A Mecsek Fitness és Wellness fenntartja a házirend megváltoztatásának jogát!

Aktuális órarend

Tekintsd meg aktuális órarendünket!

Szürke nyíl

Diákoknak külön kedvezmények, akár 30% értékben is!

Kattints az órarendhez

Közel
30%
Kedvezmények
Diákoknak